In het kort

Ontwikkelingen van bedrijven en organisaties zijn soms lastig bij te benen voor belanghebbenden.

Succesvolle, duurzame verandering ontstaat als het lukt ontwikkelingen te verbinden aan de belevingswereld van stakeholders.

In drie concrete stappen zet STUDIO Connecting The Dots dit neer.

STAP 1 – IN BEELD BRENGEN

Met een frisse kijk op zaken en uitgebreide ervaring kijkt STUDIO CTD naar jouw vraagstukken. Startpunt is een kennismaking met de organisatie en de belangrijkste spelers.

STUDIO CTD werkt pragmatisch, vindt kennis en ervaring van mensen erg belangrijk en duikt graag in interne documenten.

STAP 2 – ONTWERPEN

STUDIO CTD vindt de samenhang tussen de cruciale elementen en stemt de veranderaanpak en -communicatie hierop af.

Resultaat is een integrale, effectieve benadering met een heldere boodschap. Deze is theoretisch onderbouwd, sluit naadloos aan bij de praktijk en is herkenbaar voor alle stakeholders.

STUDIO CTD werkt dan ook graag samen met HR, procesadviseurs en (lijn)management.

STAP 3 – MONITOREN

Veranderen gaat niet vanzelf. STUDIO CTD kijkt mee, reflecteert, adviseert en communiceert.

Met als resultaat dat een nieuwe ervaring daadwerkelijk tot nieuw én blijvend gedrag kan leiden. Want de meest krachtige communicatievorm, is de ervaring.