Reizen in coronatijd

Het grote bedrijf groeit nog verder. Allen daarheen. Maar wel zo dat het houdbaar is, want de wegen slibben dicht. Een campagne om ‘anders reizen’ te stimuleren was de opdracht. En toen kwam corona…

Eerder realiseerde deze bewuste werkgever maar liefst 1000 minder automobilisten. Maar dat aantal moet nog verder omlaag. Het probleem wordt serieus genomen en men zet allerhande voorzieningen neer om medewerkers te laten kiezen voor duurzaam woon/werk verkeer.

Er werd door STUDIO Connecting The Dots samen met Bex*communicatie ingezet op ‘ervaringen’ om ook de volgende groep medewerkers, ‘om’ te krijgen. En toen kwam corona. Kantoor wordt sindsdien nauwelijks bezocht, spitsproblematiek is nagenoeg afwezig en sommige duurzame alternatieven voor de auto (carpoolen, OV) zijn lastig te promoten in relatie tot het houden van afstand.

De aard van de opdracht verschoof daarmee: stakeholdermanagement om te laten zien wat wel en niet kan. En daarnaast relevante momenten en manieren vinden om de boodschap wel te brengen. Minder campagne en in plaats daarvan zoeken naar nieuwe podia en manieren om te beïnvloeden.