Hoogste medewerkerstevredenheid

Het bedrijf werd afgebouwd, opgedoekt. Voor het zover ging komen, veranderde er veel voor klanten en medewerkers. Nieuwe koers, nieuwe leiding, nieuwe structuur, nieuwe processen en systemen, verhuizingen en sluitingen. En dit terwijl de producten en het bedrijf onder een vergrootglas lagen. Die blik was niet per se positief.

Mieke Smulders was verantwoordelijk voor de verandercommunicatie bij dit onderdeel van Achmea. Er werd heel nauw samen gewerkt met (lijn)management, HR en procesmanagement.

De medewerkerstevredenheid scoorde in geen enkel ander onderdeel van Achmea zo hoog. Alle doelstellingen werden gehaald. Succesfactor was de brede benadering. Mieke Smulders kon veranderprocessen direct aanpassen en verrijken. Ook was zij betrokken bij beleidskeuzes. Daardoor herkenden belanghebbenden wat er gebeurde en bleek het draagvlak dus ongekend groot.

Schoolvoorbeeld van ‘verbonden veranderen’.